راهنمای رزرواسیون بلیط داخلی ترکیه

جهت رزرو بلیط مراحل زیر را انجام دهید

ابتدا مبدا سفر را در واتساپ مرقوم فرمایید

سپس مقصد سفر را در واتساپ مرقوم فرمایید

تاریخ دقیق سفر خود را به میلادی بنویسید

عکس صفحه اول گذرنامه خود را ارسال کنید

پس از انتخاب پرواز، مبلغ بلیط را واریز کنید

پس از 5 دقیقه بلیط شما صادر می‌گردد

رزرو بلیط ترکیه