حواله ارزی

جهت انجام هرگونه حواله ارزی مراحل زیر را انجام دهید

محدوده‌ این خدمات

محدوده انجام خدمات حوالجات ارزی در حال حاضر بین ایران و ترکیه می‌باشد

مراحل انجام حواله

  1. برای دریافت لیر در ترکیه از طریق واریز وجه به حساب ایران، ابتدا عکس کارت ملی شخص صاحب حساب را از طریق واتساپ ارسال کرده و پس از دریافت اطلاعات واریز از جمله شماره حساب و قیمت لیر مبلغ را واریز می‌نمایید. پس از حداکثر 5 دقیقه مبلغ را در ترکیه دریافت می‌کنید.
  2. برای تبدیل ارز در ترکیه و دریافت ریالی آن در ایران، پس از واریز وجه شماره حساب یا شماره شبا را مرقوم فرمایید، پس از حداکثر 10 دقیقه مبلغ به حساب ایران واریز خواهد شد.
انجام حوالجات ارزی